Vi utför inspektioner, övervakar och utbildar inom brandsäkerhet, SBA och HMS.

NFS Erbjuder

  • Brand och säkerhetsvakter vid heta arbeten och inträden
  • Arbetsledning inom brand och säkerhet
  • Säkerhetsvakter vid revisionsstopp
  • Övervakning och tillsyn av fartyg i docka
  • Systematiskt brandskydd och dokumentation
  • Övriga säkerhetsarbeten enligt överenskommelse

 

Utbildning

  • Heta Arbeten
  • Hälsa Miljö Säkerhet

Verksamhet

Nonfire Sweden AB utbildar i heta arbeten och hjälper företag med systematiskt brandskyddsarbete. Våra medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens inom brand och säkerhet. Vårt geografiska arbetsområde är för närvarande Norge, Danmark och Sverige där vi främst arbetar mot raffinaderier, petrokemin, kärnkraftsanläggningar samt bilindustrin.

Nonfire Sweden AB sitt säte i Göteborg.

Heta Arbeten

Vi utbildar för certifikat i Heta Arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningen.
Det finns fasta kursdagar i Göteborg och Stenungsund, men vi skräddarsyr även utbildningar på ert företag.

Ring oss på 031-7422100, för mer information.

SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på alla nyttjanderättshavare. Vi hjälper gärna till så att ni får en fungerande brandskyddsdokumentation.

Kontakta oss gärna för mer information!

HMS

Hälsa Miljö Säkerhet

Det är viktigt både för entreprenören och för beställaren att det finns någon som tar ansvaret för att arbetsmiljölagar och att säkerhetsföreskrifter följs. Till detta har vi särskilda HMS-inspektörer.

Ring oss på 031-7422100, för mer information.

Utbildning

Certifikat i Heta arbeten samt utbildning i Systematiskt Brandskyddsarbete sker månadsvis i både Göteborg och Stenungsund. Till detta kommer företagslagda utbildningar i Heta Arbeten och SBA.

Ring oss på 031-7422100, för mer information.

Kontakta Oss

Har du några funderingar eller frågor? Kontakt oss gärna på:

Nonfire Sweden AB
Råhagen 442
472 91 Stillingsön

Tel: 031-7422100

Epost: info@nonfire.se